Služby

 

Zemné práce:
výkopy pre inžinierske sieťe vodovod, kanalizácia, plynofikácia, elektrika, výkopy základov pre stavby a cestné komunikácie, terénne úpravy a búracie práce.

 

Stavebná činnosť:
rekonštrukcie a výstavby rodinných domov a polyfunkčných objektov.

 

Nákladná doprava:
dovoz štrkov, zemín, kamenív, pieskov a stavebných materiálov  odvoz a likvidáciu odpadov stavebnej sute a zemín z výkopov.

 

Obchodná činnosť:
predaj štrkov, zemín, kamenív, pieskov, reziva a stavebných materiálov.

 

 

KONTAKT:

 

DOMTECOM s.r.o.

Námestie Sv.Rozálie 14

SK 900 28 Ivanka pri Dunaji

 

mobil: +421 905 405 384

e-mail:  info@domtecom.sk

web:     www.domtecom.sk

úvod  |  služby  |  cenník  |  referencie  |  kontakt